Universitat Rovira i Virgili

Espectroscòpia de fotoelectrons emesos per raigs-X (XPS/ESCA)

DISPONIBLE A PARTIR DE DESEMBRE DE 2023

L'espectroscòpia de fotoelectrons emesos per raigs-X (XPS, X-ray photoelectron spectroscopy/ESCA, Electron Scattering for Chemical Analysis) és una tècnica no destructiva per l'anàlisi química dels elements (Z>2) presents en el primers 10nm d'una mostra. És una tècnica única per a l'anàlisi química de superfícies. La mostra és excitada per raigs-X i aquesta emet fotoelectrons amb diferents energies corresponents a l'orbital atòmic que els emet. Segons l'entorn químic de l'àtom, l'energia dels electrons emesos canvia lleugerament per la qual cosa es pot identificar tant l'element com el seu entorn químic (amb quin altre element forma un enllaç). La tècnica és qualitativa i quantitativa.

La tècnica pot treballar in-operando en condicions UHV (Ultra High Vacuum) o NAP (Near Ambient Pressure) amb atmosfera pressuritzada de H2, O2 o CO2, tant a temperatura ambient com fins a 900ºC. Disposa d'una cambra d'alta pressió per fer tractaments fins a 20 bar i transferir la mostra  a la cambra principal per a ser analitzada. També disposa d'una cambra d'evaporació per fer diposicicions a la mostra i transferir-la a la cambra d'anàlisi.

Les mostres poden ser de qualsevol tipus: pols (inorgànica/orgànica), màssica (ceràmica, sensors, metalls, pintures, capes primes) i líquida. També permet introduir mostres des d'una caixa seca (glove box).

SPECS Provenx NAP System

Pujar


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?