Universitat Rovira i Virgili

Polarimetria

La polarimetria permet mesurar la rotació del pla de vibració de la llum polaritzada després d'haver travessat una dissolució en la que el solut és una substància òpticament activa. 

El valor de l'angle de rotació depèn de la natura de l'espècie òpticament activa, de la longitud d'ona de la llum emprada i de la longitud del camí que recorren els raigs dins de la dissolució. D'acord amb el sentit de la rotació, les substàncies són classificades en dextrogires, si l'angle gira cap a la dreta; i en levogires, si gira cap a l'esquerra. 

La rotació òptica d'una substància pura, sota condicions especificades, proporciona una constant física fonamental que és útil per identificar dita substància.

Polarimetre Perkin Elmer 241MC.

Pujar


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?