Universitat Rovira i Virgili

Espectrometria infraroja FTIR

L'espectrometria infraroja de FTIR es fonamenta en la interacció de la radiació infraroja i les molècules, de manera que les molècules, a l'absorbir radiació infraroja, canvien en el seu estat d'energia vibracional i rotacional.

Les molècules d'una mostra no absorbeixen radiació de tot l'espectre infraroig, sinó que només ho fan d'aquelles zones que presenten una energia adequada.

Comparant l'espectre d'una font d'infraroig abans i després d'interactuar amb una mostra, es poden identificar clarament en quines regions (longituds d'ona) es presenten fenòmens d'absorció i en quins no. Atenent que els espectres d'absorció d'infraroig de moltes molècules estan ben caracteritzades, es pot deduir la presència o absència en una mostra.

Aprofitant el fenomen de reflectància total atenuada (attenuated total reflectance [ATR]), es pot treballar amb mostres líquides y sòlides sense realitzar les maniobres preparatives necessàries per les mesures d'absorció/transmissió.

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abasten pràcticament tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, la arqueologia, el medi ambient, etc.

Pujar

Pujar

Pujar


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?