Universitat Rovira i Virgili

Analitzador de distribució de grandàries i potencial z de dispersions (Zetasizer)

El Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) ens proporciona la capacitat de mesurar la distribució de grandàries i el potencial zeta de partícules o molècules grans en un medi líquid. Aquest instrument permet l'anàlisi de mostres variant-ne la seva temperatura en condicions en les que la mesura es fa de forma repetible i reproduïble. Addicionalment, es poden fer mesures de concentracions de partícules.

Tipus de mesures:

Pujar


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?