Universitat Rovira i Virgili

Servei de Protecció Radiològica

El Servei de Protecció Radiològica (SPR) de la Universitat Rovira i Virgili és una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) autoritzada pel Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 1997. El SPR es troba integrat dins del SRCiT de la URV i centra la seva activitat en el camp de la protecció dels professionals, malalts i públic en general de centres sanitaris en front dels possibles efectes de les radiacions ionitzants.

El SPR compta amb una àmplia experiència en tasques d'assessorament i control per instal·lacions de segona i tercera categoria que manipulen substàncies radioactives i en instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic. Segons la legislació, aquestes instal·lacions estan obligades a disposar dels serveis d'una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica autoritzada.

Els camps d'aplicació i els serveis que ofereix el SPR són: 

El Servei de Protecció Radiològica desenvolupa la seva activitat en més de cinquanta instal·lacions radioactives i de raigs X que han establert conveni amb la URV, especialment als grans centres hospitalaris de les comarques tarragonines.

L'SPR-URV disposa de personal amb acreditació i experiència necessaris per assegurar una qualitat adequada els objectius plantejats:

Pujar