Universitat Rovira i Virgili

Microscopia Raman - FTIR

L'espectroscòpia Raman dóna informació química i estructural d'una mostra mitjançant l'anàlisi vibracional i rotacional d'espècies químiques. Es pot aplicar a tot tipus de mostres (orgàniques i inorgàniques, líquides i sòlides) sense que sigui necessària una preparació prèvia d'aquestes .

Aquesta tècnica és complementària a l'espectroscòpia infraroja; les línies espectrals no visibles en Raman poden ser actives en l'infraroig i viceversa. L'obtenció de mapes Raman proporciona una visió de la distribució dels diferents compostos en una mostra tant si aquests estan continguts en un pla o es troben distribuïts en diferents profunditats de la mostra.

El microscopi confocal Raman Renishaw InVia està equipat amb tres xarxes de difracció de 2400, 1200 i 600línies/mm. Té disponibles tres làsers de 514, 633, i 785 nm de longitud d'ona i filtres NExT per estudis d'espectres en rangs inferiors a 100cm-1.

Pujar


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?