Universitat Rovira i Virgili

Servei de Recursos Científics i Tècnics

Al servei de la ciència

Al Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) prestem suport tècnic a l'activitat de recerca, desenvolupament i transferència que té lloc a la URV i també a les empreses i institucions de l’entorn socioeconòmic que ho demanen. A més d’accés a l’equipament d’avantguarda, el SRCiT ofereix formació especialitzada en l’ús dels equips i en el disseny experimental i la interpretació de les dades que generen.

Entitat certificada:

Amb el suport de: