Universitat Rovira i Virgili

UHPLC-HRMS

L'Espectròmetre de masses Orbitrap ID-X™ Tribrid™ és un espectròmetre de masses integrat format per la combinació de tres analitzadors de massa (quadrupol, una trampa iònica de doble cel·la I l'Orbitrap) amb tècniques de fragmentació dual (CID i HCD), acoblat al cromatògraf líquid d'alta resolució Vanquish Flex UHPLC, per a anàlisis MSn molt sensibles i ultra-alta resolució.

La configuració de l'Orbitrap ID-X conté:

La velocitat d'escaneig i la resolució del sistema són especialment útils quan es treballa amb mostres complexes de baixa abundància, i per tant, el sistema presenta múltiples aplicacions:

  • Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 amb una despesa subvencionable de 500.000€.


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?