Universitat Rovira i Virgili

MALDI-HRMS

L'equip Espectròmetre de masses Exploris 120 de Thermo Scientific amb font MALDI d'Spectroglyph, combina un analitzador de massa per a la detecció de massa exacta amb alta resolució, acoblat a una font de desorció/ionització làser assistida per matriu (MALDI). Permet l'adquisició de dades en modes MS i MS/MS, per a facilitar la identificació molecular i la quantificació de compostos orgànics en matrius complexes. A més, és compatible amb l'adquisició d'experiments d'espectrometria de masses d'imatges (MSI).

Característiques:

  • Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 amb una despesa subvencionable de 500.000€.


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?