Universitat Rovira i Virgili

Microscòpia de forces atòmiques (AFM)

Aquesta tècnica és útil per  elaborar amb facilitat topografies de tot tipus de materials amb resolució nanomètrica, en el pla de la superfície de la mostra, i resolució atòmica (mode STM), en la direcció perpendicular a aquesta. Processant les dades es poden  obtenir paràmetres característics de la rugositatsuperficial, gruix de capes (deposicions mitjançant sputtering) i granadària de nanopartícules o defectes sobre la mostra. 

El microscopi de forces atòmiques Agilent 5500, pot realitzar mesures en mode de contacte intermitent (tapping mode) i mode de contacte, amb la possibilitat de treballar en aire o bé en líquids (aquesta aplicació és important per a mostres biològiques). En mostres conductores també es poden realitzar mesures de conductivitat elèctrica (acoblant una punta conductora). Mitjançant l'ús de puntes magnètiques, també es poden obtenir mapes de la distribució de dominis magnètics d'una mostra. 

El seu funcionament es basa en la detecció de les minúscules forces atòmiques o moleculars d'interacció entre una punta i la superfície del material.

Pujar


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?