Universitat Rovira i Virgili

Microscopi electrònic de rastreig d'alta resolució (FESEM-FIB)

El FESEM-FIB és un microscopi electrònic de rastreig d'emissió de camp que integra un feix d'electrons i un feix de ions de gal·li focalitzats,

Aquesta tècnica serveix per a l'obtenció d'imatges d'ultra alta resolució. preparació de mostres per microscòpia de transmissió i caracterització 3D de tot tipus de materials, incloent fins i tot magnètics i aïllants. Disposa d'un detector d'espectrometria de dispersió d'energia de raigs X, d'un micromanipulador i de 4 injectors de gasos que permeten el disseny de nano-estructures d'alta resolució o el decapat de zones concretes.

L'equip Scios 2 de FEI Company es caracteritza per:

Pujar

  • Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i Innovació 2017-2020, amb una despesa subvencionable de 826.000€.


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?