Universitat Rovira i Virgili

Plataforma HRMS - CATSUD-URV

La Plataforma HRMS CATSUD-URV és un projecte d’última generació que posa protocols d'anàlisi a disposició de la comunitat  científica i  dels  professionals fent servir les infraestructures més avançades en l'àmbit de l'espectrometria de masses.

Es  tracta de tres  espectròmetres de masses d'alta resolució d'última generació, que permeten la detecció, confirmació de compostos orgànics d'interès i anàlisi de desconeguts, en diferents tipus de mostres. Els camps d’aplicació van des de la metabolòmica fins al medi ambient i la indústria.

Les tres tecnologies que incorpora la Plataforma HRMS CATSUD-URV són: 

La plataforma disposa  de professionals qualificats  i experimentats per  oferir assessorament, solucions i  respostes als problemes plantejats.

  • Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 amb una despesa subvencionable de 1.318.000,10€.