Universitat Rovira i Virgili

Garantia de qualitat

El Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) ha adoptat un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) basat en processos i sotmès als criteris de la norma internacional ISO 9001:2015. Ho ha fet a partir de la definició dels objectius de qualitat del servei i de la metodologia per assolir-los.

Els principis d’excel·lència del SRCiT, d’acord amb la visió de qualitat de la URV, són: